Strona ma charakter archiwalny.
 Informacje tu zawarte mogą być nieaktualne.

GESTY I POSTAWY

PRZYKLĘKNIĘCIE NA JEDNO KOLANO (ODDANIE CZCI NAJŚWIĘTSZEMU SAKRAMENTOWI) - w czasie Mszy świętej występuje dwa razy - na początku i na końcu Eucharystii, zawsze z kapłanem w kierunku tabernakulum. W wyjątkowych przypadkach następuje, gdy ministrant przechodzi przez oś ołtarza, na którym jest już Pan Jezus (po Przeistoczeniu). W czasie Eucharystii nie klękamy przed tabernakulum.
PRZYKLĘKNIĘCIE NA DWA KOLANA - w czasie Przeistoczenia, ukazania Ciała Chrystusa przed Komunią oraz po przyjęciu Komunii. Jeżeli w czasie jej udzielania tabernakulum jest otwarte/uchylone ministranci pozostają w pozycji klęczącej do czasu zamknięcia tabernakulum.
SKŁON - najczęstszy gest w Eucharystii. Ministranci skłaniają się przechodząc przez oś ołtarza (jeżeli nie było jeszcze Przeistoczenia lub rozpoczęły się obrzędy zakończenia). Jest wyrazem oddania czci. Skłaniamy się do ołtarza oraz do kapłana. Skłon występuje także w momencie, gdy wypowiadane jest Imię Jezusa Chrystusa, całej Trójcy Przenajświętszej oraz Matki Bożej.
GŁĘBOKI UKŁON - skłon głowy i tułowia wykonywany m.in. w czasie wyznania wiary na słowa "I za sprawą Ducha Świętego..."
Kreator stron internetowych - przetestuj