POPRZEDNI OPIEKUNOWIE

ks. Mirosław Goślinowski
Zajmował się Służbą Liturgiczną w latach 1994-1997. Grupa liczyła ok. 30 ministrantów i ok. 15 lektorów. Część ministrantów stanowiły dziewczyny - ministrantki. Obecnie posługuje jako proboszcz w diecezji bydgoskiej.
ks. Krzysztof Woźniak 
Zajmował się LSO w latach 2000-2003. Dokonał zmiany strojów, wprowadzając jednakowe przez cały rok czerwone rewerendy i eliminując kolorowe kołnierze. Obecnie proboszcz połączonych personalnie parafii w Jankowie Dolnym i Strzyżewie Kościelnym.

śp. ks. Witold Ceglarek

Zajmował się ministrantami i lektorami w latach 2003-2005. Wprowadził unikatową metodę weryfikacji obecności na dyżurach i zbiórkach - kolorowe, opieczętowane karteczki, które ministranci zbierali i zliczali pod koniec miesiąca. Co miesiąc pięciu najlepszych jeździło za darmo na basen. Grupa liczyła ok. 30 ministrantów (w tym cztery ministrantki) i ok. 20 lektorów. Ksiądz Witek zmarł tragicznie w grudniu 2005 roku. 

Od grudnia 2005 do czerwca 2006, do czasu przybycia nowego wikariusza funkcję opiekuna LSO sprawował Ksiądz Proboszcz Sławomir Jessa.


ks. Błażej Czarnecki

Był opiekunem w latach 2006-2007. Wprowadził nowe stroje - czarne rewerendy i kołnierze. Organizował liczne wycieczki rowerowe. Obecnie jest proboszczem Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rejowcu Poznańskim.

ks. Jakub Dębiec 
Zajmował się Służbą Liturgiczną niespełna 11 miesięcy. Zainicjował budowę boiska sportowego za plebanią, w czym pomagali mu ministranci i lektorzy. Organizował liczne mecze piłkarskie oraz największy w historii naszej Parafii, dziesięciodniowy obóz LSO w Kartuzach na Kaszubach. Obecnie ceremoniarz Bazyliki Prymasowskiej i przewodniczący Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej.
ks. Krzysztof Walkowski
Zajmował się Służbą Liturgiczną w latach 2008-2012. Wprowadził do służby lektorki - dziewczęta, które bez specjalnego stroju liturgicznego czytają w czasie Eucharystii. Kiedy został administratorem Parafii oddał ministrantów pod opiekę ks. Piotra Szymkowiaka, a lektorami i lektorkami zajmował się nadal. Obecnie proboszcz Parafii pw. bł. Bogumiła w Gnieźnie.
ks. Piotr Szymkowiak
Zajmował się tylko ministrantami w latach 2010-2012. Zlikwidował funkcję Prezesa Ministrantów. Obecnie proboszcz w Parafii pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego Arcykapłana w Murowanej Goślinie.

POPRZEDNI PREZESI LSO

  • Jakub Sadło 
  • Bartłomiej Szafrański
  • Paweł Muraszko
  • Wojciech Mikołajczak
  • Rafał Wojciechowski
Kreator stron internetowych - przetestuj