KSIĘGI LITURGICZNE

Ewangeliarz

Duża księga zawierające fragmenty Ewangelii, odczytywane w czasie Mszy świętej niedzielnej lub w uroczystość i świeto. W naszej Parafii jest wystawiony przed amboną i otwarty na ewangelii z danej niedzieli.

Lekcjonarz

Księga, z której lektorzy i kapłan odczytują Słowo Boże. Zawarte są w niej czytania, psalmy responsoryjne, aklamacje Alleluja/Chwała Tobie oraz ewangelie. Lekcjonarz, ze względu na rozbudowany rok liturgiczny został podzielony na siedem tomów:
I -
okres Adwentu i Bożego Narodzenia
II - okres Wielkiego Postu i Wielkanocy
III - okres zwykły od I do XI niedzieli zwykłej
IV - okres zwykły od XII - XXIII niedzieli zwykłej
V - okres zwykły od XXIV - XXXIV niedzieli zwykłej

VI - czytania we Mszach o świętych i błogosławionych
VII - czytania we Mszach obrzędowych, okolicznościowych, wotywnych

Mszał

Mszał jest jedną z najważniejszych ksiąg liturgicznych. Zawiera wszystkie teksty modlitw oraz wskazówki dla celebransa i usługujących. 
Ze względu na jego rozbudowaną strukturę wyróżnia się trzy zasadnicze części:
a) Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego
b) Część właściwa Mszału
c) Msza święta po łacinie
OWMR czyli Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego zawiera wszystkie przepisy dotyczące odprawiania Eucharystii, budowy kościoła itp. Zawiera także wskazania dla kapłana odnośnie gestów liturgicznych, postawy itd.
Msza święta po łacinie to formularz Mszy posoborowej w języku łacińskim.
Część właściwa Mszału to formularze różnych Mszy, prefacje itp. Składa się z:
 • formularze Mszy na poszczególne okresy roku liturgicznego (od I niedzieli Adwentu do XXXIV niedzieli zwykłej)
 • Obrzędy Mszy świętej, czyli teksty stałe, które stosuje się na każdej Mszy świętej (znak krzyża, akt pokutny, modlitwy ofiarowania darów itp.)
 • Prefacje - w formie recytowanej, pisane ciągłym tekstem i w formie śpiewanej z zapisem nutowym. Jest ich 90 i obejmują różne okresy liturgiczne, uroczystości itp.
 • Modlitwy Eucharystyczne - jest ich dziesięć (I-Kanon Rzymski, II, III, IV, Vabcd, I i II o Tajemnicy Pojednania oraz I, II i III z udziałem dzieci)
 • Obrzędy Komunii
 • Obrzędy zakończenia
 • Obrzędy Mszy świętej bez ludu
 • uroczyste błogosławieńśtwa
 • formularze Mszy o świętych i błogosławionych (od 1 stycznia do 31 grudnia)
 • formularze Mszy wspólnych (np. o męczennikach, pasterzach itp.)
 • formularze Mszy obrzędowych (np. jubileuszowych, ślubów)
 • formularze Mszy w różnych potrzebach (np. głód, wojna)
 • formularze Mszy wotywnych (np. o Duchu Świętym, Matce Bożej)
 • formularze Mszy za zmarłych
Kreator stron internetowych - przetestuj