LEKTORZY I LEKTORKI

LISTA LEKTORÓW

 1. Mateusz Bartkowicz
 2. Kamil Grzechowiak
 3. Krzysztof Haławski
 4. Jakub Nowakowski
 5. Julian Nowakowski
 6. Mikołaj Poremski
 7. Adam Przybylski
 8. Kacper Przybylski - ceremoniarz
 9. Damian Staszak

LEKTORZY STUDIUJĄCY

 1. Wojciech Sypniewski - ceremoniarz
 2. Łukasz Zobel
 3. Michał Zobel

OBOWIĄZKI LEKTORA

1. Lektor ma prawo odczytywać czytania mszalne oraz wezwania modlitwy powszechnej. Ponadto, w przypadku braku Organisty wykonuje również psalm responsoryjny(śpiewa lub czyta) i aklamację Alleluja/Chwała Tobie(należy ją śpiewać). 
2. Przydatne jest, aby każdy lektor posiadał dobrą znajomość mszału i potrafił służyć przy nim w czasie Mszy świętej (w naszej Parafii przyjęło się, że przy mszale posługują ceremoniarze, jednak nie jest to reguła).
3. Gdy nie ma ministranta, lektor wykonuje wszystkie jego czynności. Gdy obecny jest tylko jeden ministrant, wypada aby lektor pomógł mu przynajmniej przy ampułkach.
4. Lektorzy przez cały czas Eucharystii przebywają na swoich miejscach w prezbiterium (za wyjątkiem posługującego przy mszale).

LEKTORKI

Do 2015 roku osobna grupa dziewcząt, czytających w czasie Mszy. Nie miały one własnego stroju liturgicznego, nie posługiwały do Mszy jak ministranci. Odczytywały czytania oraz wezwania modlitwy powszechnej. 

DOROŚLI LEKTORZY

Grupa dorosłych mężczyzn i kobiet, którzy odczytują słowo Boże w czasie liturgii. Grupa powstała w 2015 roku. Dorośli "lektorzy" swoje miejsce zajmują wśród wiernych w ławkach, na czas czytania podchodzą do ambony. 

STRÓJ

Strojem lektora jest biała alba. Jest to symbol czystości i nieskazitelności. Potwierdza godność, jaką otrzymuje lektor, czytając Słowo Boże. 

Cingulum

Lektorzy przepasają się cingulum w kolorze ornatu (fioletowy, zielony, czerwony lub biały). 

Białe - używane w okresie Narodzenia Pańskiego i Wielkanocnym, w święta i uroczystości, gdy kapłan nosi ornat biały lub złoty.
Czerwone - używane w Niedzielę Palmową, Wielki Piątek, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego oraz w uroczystości i święta, gdy kapłan nosi czerwony ornat. Używane także w Uroczystość Odpustową ku czci bł. Michała Kozala - 14 czerwca.
Fioletowe - używane w okresie Adwentu i Wielkiego Postu, w Dzień Zaduszny oraz w czasie Mszy świętych pogrzebowych.
Zielone - używane w okresie zwykłym.

Inne

Krzyż ceremoniarski - noszą go ceremoniarze, po ukończeniu specjalnych kursów. Krzyże nadawane są lektorom przez Biskupa w trakcie uroczystej Eucharystii w Katedrze.
Kreator stron internetowych - przetestuj