REGULAMIN

REGULAMIN LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA
PARAFII PW. BŁ. MICHAŁA KOZALA W GNIEŹNIE

I. Wstęp
1. Do Liturgicznej Służby Ołtarza należą: kandydaci na ministrantów, ministranci, kandydaci na lektorów, lektorzy, lektorki oraz ceremoniarze.
2. Przynależność do Służby Liturgicznej jest dobrowolna i bezpłatna. W trakcie roku formacyjnego opiekunowie w porozumieniu z rodzicami mogą podjąć decyzję o ustanowieniu składek comiesięcznych.
3. Pełnoprawny członek LSO (ministrant i starsi) ma obowiązek wypełniania wyznaczonych dyżurów tygodniowych i niedzielnych oraz uczęszczania na zbiórki. Ma także prawo do uczestnictwa w różnych wyjazdach oraz kolędzie.


II. Struktura organizacyjna LSO
1. Opiekun ministrantów – ks. Marcin Kałwik CSMA oraz opiekun lektorów i lektorek – ks. Piotr Gołębiewski CSMA
2. Prezes LSO – Kacper Przybylski
3. Ceremoniarze
4. Lektorzy i lektorki
5. Kandydaci na lektorów, ministranci
6. Kandydaci na ministrantów


III. Ministranci
1. Do zakrystii przychodzimy maksymalnie 10 minut przed rozpoczęciem Mszy świętej. Po wejściu do zakrystii witamy się poprzez „Szczęść Boże” lub „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.
2. Po założeniu własnego stroju, wpisujemy się do zeszytu obecności. Brak wpisu skutkuje nie przyznaniem należnych punktów lub otrzymaniem punktów ujemnych.
3. W zakrystii zachowujemy ciszę. W przypadku większej ilości ministrantów i dobrej pogody, ministranci oczekują na Mszę na zewnątrz.
4. Rozdzielenia funkcji dokonuje ceremoniarz lub najstarszy wiekiem ministrant.
5. Ministranci mają ponadto obowiązek uczestnictwa:
a) Dwa razy we Mszy świętej w tygodniu
b) Jeden raz we Mszy świętej niedzielnej
c) W zbiórkach formacyjnych
d) W nabożeństwach cotygodniowych lub comiesięcznych
6. Nieobecność na dyżurach jest usprawiedliwiana telefonicznie przez rodziców lub przez ministrantów na najbliższej zbiórce.
7. Każdy ministrant jest odpowiedzialny za swój strój i ma obowiązek dbania o jego czystość i wygląd.
8. W czasie Mszy świętej zachowujemy się odpowiednio, unikamy wychodzenia do toalety oraz zbędnych rozmów.
9. W czasie zbiórek zachowujemy spokój i nie przeszkadzamy w jej prowadzeniu.
10. Wobec siebie nawzajem jesteśmy życzliwi i uprzejmi. Nie obrażamy kolegów i nie przezywamy ich.
11. Do kaplicy przychodzimy w odpowiednim stroju, z czystymi butami i niezabrudzonymi rękoma.
12. Za wypełnianie swoich obowiązków ministranci nagradzani są punktami według ustalonej punktacji. Podsumowanie punktacji odbywa się w grudniu przed odwiedzinami duszpasterskimi oraz w czerwcu na zakończenie roku formacji.
13. Kolęda oraz wakacyjny wyjazd są formą nagrody za gorliwe służenie i będą do nich dopuszczeni ci ministranci, którzy poprzez wypełnianie obowiązków zdobędą odpowiednią liczbę punktów.
14. Na koniec roku formacyjnego ministranci z największą liczbą punktów otrzymują nagrody rzeczowe. Opiekunowie mają prawo do przyznawania swoich nagród poszczególnym ministrantom.
15. Za nie przestrzeganie powyższych postanowień, a w szczególności pkt 5 opiekunowie mogą przyznać kary:
a) Upomnienie
b) Rozmowa z rodzicami
c) Zawieszenie w prawach ministranta – przez określony czas ministrant nie może służyć przy ołtarzu, ma jednak obowiązek uczestnictwa w zbiórkach
d) Wykreślenie z listy ministrantów


IV. Lektorzy i lektorki
1. Do zakrystii przychodzimy maksymalnie 15 minut przed rozpoczęciem Mszy świętej, aby należycie przygotować czytania mszalne, modlitwę powszechną i rozdzielić funkcje.
2. Strojem lektora jest alba i białe cingulum (w wyjątkowych przypadkach inny kolor), a ceremoniarzy dodatkowo krzyż. Lektorki powinny mieć eleganckie ubranie przede wszystkim w niedzielę.
3. Lektorki nie uczestniczą w procesji na wejście i zajmują miejsce w prezbiterium ok. pięć minut przed rozpoczęciem Eucharystii.
4. Mszał mają prawo przewracać ceremoniarze i lektorzy.
5. Jeden ceremoniarz powinien zająć miejsce przy kapłanie.
6. Lektorzy i lektorki mają ponadto obowiązek uczestnictwa:
a) Jeden raz we Mszy świętej w tygodniu oraz w niedzielę
b) W zbiórkach formacyjnych
c) W nabożeństwach cotygodniowych i comiesięcznych, związanych z dyżurami
7. Nieobecność na dyżurach jest usprawiedliwiana na najbliższej zbiórce.
8. Każdy lektor jest odpowiedzialny za swój strój i ma obowiązek dbania o jego czystość i wygląd.
9. Wobec siebie nawzajem jesteśmy życzliwi i uprzejmi. Nie obrażamy kolegów i nie przezywamy ich, odpowiednio traktujemy młodszych ministrantów.
10. Do kaplicy przychodzimy w odpowiednim stroju.
11. Lektorzy i lektorki nie mają przyznawanych punktów za obecność jednak jest ona weryfikowana i jest podstawą do uczestnictwa w kolędzie oraz letnim wyjeździe.
12. Za gorliwą posługę lektorską na koniec roku formacji przyznawane są nagrody rzeczowe.
13. Za nie przestrzeganie powyższych postanowień, a szczególnie punktu 6 opiekunowie mogą przyznać kary:
a) Upomnienie
b) Zawieszenie w prawach lektora – przez określony czas lektor/lektorka nie może czytać w czasie Mszy, ma jednak obowiązek uczestnictwa w zbiórkach.
c) Wykreślenie z listy lektorów
Podpisali:

ks. Marcin Kałwik CSMA

opiekun ministrantów

Sporządzono dnia 6 września 2013 roku
Edytowano 24 października 2014 roku

ks. Piotr Gołębiewski CSMA

opiekun lektorów i lektorek

Kacper Przybylski

Prezes LSO

Kreator stron internetowych - przetestuj