SCHEMATY SŁUŻENIA

Ta strona ma charakter archiwalny. 
Schemat obowiązywał w latach 2012-2014.

Schemat prezbiterium

Procesja na wejście - forma uroczysta

Procesja, w zależności od warunków pogodowych rozpoczyna się przed głównym wejściem do kaplicy lub w zakrystii. Następnie, przechodząc przez kruchtę udaje się przed ołtarz środkiem kaplicy.

Procesja na wejście - forma zwykła

Asysta wychodzi z zakrystii i udaje się bezpośrednio przed ołtarz.

Ofiarowanie darów - ampułki

M1 - pierwszy ministrant

M2 - drugi ministrant

Rozkładanie korporału rozpoczynamy w momencie, gdy lud usiądzie po modlitwie powszechnej i rozpocznie się pieśń. M1 podchodząc do ołtarza, skłania się i rozkłada korporał. M2 przynosi do ołtarza (bez skłonu) patenę i puszkę(jeśli jest). Następnie ministranci biorą ampułki i ustawiają się przy krawędzi ołtarza (wino bliżej ołtarza, woda bliżej tabernakulum). Analogicznie ustawiają się do lavabo (dzbanek bliżej tabernakulum, ręczniczek bliżej ołtarza). Po zakończeniu ofiarowania darów wszyscy ministranci obecni w prezbiterium schodzą przed ołtarz.

PRZEBIEG SŁUŻBY PRZY AMPUŁKACH

1. M1 podchodzi do ołtarza, skłania się i rozkłada korporał.

2. M2 przynosi do ołtarza patenę i puszkę. Następnie udaje się do kredensu.

3. M1 po rozłożeniu skłania się i udaje się do kredensu. 

4. Ministranci biorą z kredensu ampułki i razem podchodzą do ołtarza. 

5. Gdy kapłan odda ampułkę z wodą skłaniają się i udają do kredensu.

6. Ministranci biorą lavabo, udają się do ołtarza i po zakończeniu obmycia skłaniają się do kapłana.

7. Po odłożeniu naczyń wszyscy ministranci schodzą przed ołtarz.

Przeistoczenie - dzwonki

W dzień powszedni do dzwonków i gongu może iść jeden ministrant, w niedziele i uroczystości wypada, aby służyło dwóch. Kiedy rozpocznie się aklamacja "Święty, święty..." ministranci podchodzą do dzwonków. Gdy aklamacja się kończy, klękają i chwytają dzwonki oczekując na moment zadzwonienia. W czasie wykonywania czynności, zarówno na początku, jak i na końcu ministranci nie wykonują skłonów.

Komunia święta - patena

W trakcie przekazywania sobie znaku pokoju jeden ministrant udaje się do prezbiterium i przynosi odpowiednią liczbę paten. Kiedy rozpocznie się pieśń na Komunię ministranci z patenami ustawiają się w jednym szeregu, a za nimi w jednym rzędzie ministranci bez paten, przystępujący do Komunii.

Ogłoszenia duszpasterskie - gazety

W niedziele wyznaczony ministrant, na początku ogłoszeń udaje się do zakrystii po gazety (schodzi przed ołtarz i skłania się). Gdy ogłoszenia dobiegają końca, wychodzi, skłania się do ołtarza i udaje się do wyjścia, gdzie pozostaje do czasu opuszczenia przez wiernych kaplicy. W III niedzielę miesiąca towarzyszy mu drugi ministrant z puszką.
Kreator stron internetowych - przetestuj