SŁOWNICZEK

Alba

Biała szata, noszona przez kapłanów oraz lektorów. Symbolizuje czystość i gotowość do służby. Więcej o albie i cingulum tutaj.

Ambona

Podest i pulpit, wedle przepisów liturgicznych najbardziej wysunięty element prezbiterium. Głosi się z niej Słowo Boże począwszy od czytań skończywszy na homilii. Jest też miejscem odczytania wezwań modlitwy powszechnej. Często odczytuje się z niej komentarze liturgiczne oraz ogłoszenia duszpasterskie, jednak jest to sprzeczne z celem, jakiemu ma służyć. W naszej Parafii przed amboną znajduje się otwarty Ewangeliarz z ewangelią na daną niedzielę oraz paschał.

Ampułki

Dwa szklane naczynia, w formie dzbanków, w których znajduje się wino i woda, potrzebne do sprawowania Eucharystii.

Bursa

Sztywna torba, najczęściej ozdobiona z paskiem do zawieszenia na szyi. Służy do przenoszenia Komunii świętej oraz olejów dla chorych

Cingulum

Cyborium - puszka

Zamykane naczynie w kształcie kielicha, w którym przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Puszki z Panem Jezusem przechowuje się w tabernakulum.

Kapa

Długi płaszcz w różnych kolorach, używany przez kapłana w czasie uroczystych Liturgii i nabożeństw poza Mszą świętą. W naszej Parafii mamy kapę złotą, fioletową (na pogrzeby) i maryjną.

Kielich 

Najważniejsze, obok pateny naczynie liturgiczne. Umieszcza się w nim wino i wodę, które po konsekracji stają się Krwią Chrystusa. Przed ofiarowaniem darów znajduje się na nim tzw. bielizna kielichowa, czyli puryfikaterz, palka i korporał. 

Komża

Krótka, biała szata noszona przez kandydatów na ministrantów oraz samych ministrantów. Oznacza czystość i chęć służby w Kościele. Używana do wszystkich czynności liturgicznych, przy których nie wskazano innego stroju.

Konfesjonał

Miejsce, w którym sprawuje się sakrament pokuty. Najczęściej umieszczane w bocznej nawie lub z tyłu kościoła. Znajduje się w nim siedzenie dla kapłana i klęcznik dla penitenta (osoby spowiadającej się). Oddzieleni są od siebie kratą.

Korporał

Kwadratowy, biały materiał, który rozkłada się na ołtarzu w czasie przygotowania darów oraz wystawienia Najświętszego Sakramentu. Należy go umieścić wszędzie tam, gdzie jest Najświętszy Sakrament (tabernakulum, ołtarz, Ciemnica w Wielki Czwartek itp.)

Kustodia

Małe naczynie z szybką, w którym umieszcza się Najświętszy Sakrament do wystawienia w monstrancji. 

Lavabo

Czynność kapłana, w czasie której obmywa ręce po ofiarowaniu darów. Określeniem tym nazywa się także naczynia, używane do obmycia rąk - dzbanek, miskę i ręczniczek.

Melchizedek

Zwany także półksiężycem, mały uchwyt, w którym umieszcza się Najświętszy Sakrament (Hostię) i mocuje w kustodii lub monstrancji.

Monstrancja

Ozdobne naczynie do wystawienia i adoracji Najświętszego Sakramentu. W centralnym miejscu z dwóch stron jest szkło, przez które widać Hostię, a wokoło najczęściej złocone elementy w kształcie słońca.

Ornat

Zewnętrzna szata liturgiczna, noszona przez kapłana w czasie Mszy świętych. Ma różne kolory, w zależności od okresu liturgicznego.

Biały - używany w okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy, w uroczystości, święta i wspomnienia Pańskie (nie dotyczące Męki Jezusa), Matki Bożej, Aniołów i świętych (którzy nie byli męczennikami)

Czerwony - używany w Wielki Piątek, Niedzielę Palmową, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, uroczystości i święta Apostołów, Ewangelistów oraz męczenników

Fioletowy - używany w okresie Adwentu i Wielkiego Postu oraz w Mszach pogrzebowych

Zielony - używany w okresie zwykłym

Różowy - używany w III niedzielę Adwentu (Gaudete) i IV niedzielę Wielkiego Postu (Laetare)

Złoty - zastępuje każdy inny kolor, najczęściej używany w ważne uroczystości

Palka

Sztywne, kwadratowe przykrycie, które nakłada się na kielich w czasie Mszy świętej. Pozwala to uniknąć przedostania się do niego np. owadów.

Puryfikaterz

Ręcznik, służący do wycierania kielicha i naczyń liturgicznych po ich obmyciu.

Stuła

Długa, szeroka wstęga. Kapłani noszą ją zawieszoną na szyi i zwisającą swobodnie do przodu, diakoni natomiast spinają jej końce na prawym boku. Stuła oznacza godność kapłańską. Używa jej się we wszystkich, nawet najdrobniejszych obrzędach liturgicznych. Stuły zawsze są tego samego koloru, co ornaty.

Tabernakulum

Miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu w kościele lub w kaplicy. W zależności od potrzeb może być różnych rozmiarów. Musi być wykonane z trwałego materiału, odpornego na zniszczenia i ogień. Umieszczane z reguły w głównej nawie, w prezbiterium, rzadziej w bocznej części kościoła.

Trybularz (turyfer, kadzielnica)

Naczynie na długim łańcuchu, w którym umieszcza się rozpalone węgielki i wsypuje kadzidło. Służy do okadzenia w czasie Mszy świętej. Okadza się Najświętszy Sakrament, ołtarz, krzyż, księgę ewangelii, kapłana i lud. Kadzidło znajduje się w navigulum (łódce).

Welon

Ozdobna chusta, którą kapłan nakłada na ramiona przed błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Nosi go także w czasie procesji z monstrancją.

Vasculum

Stojące przy tabernakulum szkalne lub kryształowe naczynie z ręczniczkiem, w którym kapłan obmywa palce po rozdaniu Komunii Świętej.

Zakrystia

Boczne pomieszczenie, w którym cała Asysta wraz z kapłanami przygotowuje się do Mszy świętej. W zakrystii przechowywane są też naczynia i szaty liturgiczne. 
Kreator stron internetowych - przetestuj