WARTY PRZY GROBIE PAŃSKIM

Warty legionistów rzymskich to inicjatywa jednego z naszych Parafian, który na Święta Wielkiej Nocy w 2002 roku przygotował stroje legionistów wraz z pełnym wyposażeniem. Za zgodą Księdza Proboszcza i ówczesnego opiekuna ks. Krzysztofa Woźniaka lektorzy mogli przywdziewać te stroje i pełnić wartę przy Grobie Pańskim od zakończenia Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę. Lektorzy z wielką radością przyjęli nowe obowiązki i tym samym, co roku przy Grobie Pańskim staje wyjątkowa warta, która zawsze wzbudza emocje wśród Parafian. Warta zmienia się co pół godziny. Spośród wartowników wybierani są zmiennicy, którzy dokonują zmiany (od 2010 roku za pomocą komend). W Wielki Piątek warta trwa do godz. 23.00, natomiast w Wielką Sobotę rozpoczyna się wraz ze święceniem pokarmów i trwa nieprzerwanie do godz. 21.00 (na pół godziny przed rozpoczęciem Wigilii Paschalnej).

Elementy stroju wartowników:

  • hełmy
  • peleryny
  • zbroje 
  • tarcze (dwa rodzaje)
  • sandały rzymskie i skarpety
  • miecze (tzw. Gladiusy) oraz szable
  • halabardy (trzy rodzaje po dwie sztuki - metalowe i drewniane)

Aby warty mogły się odbyć potrzebnych jest conajmniej ośmiu lektorów w wieku minimum 13/14 lat. 

Poza staniem na warcie legioniści w swojej "bazie" mają przygotowaną salę kinową oraz niezbędne do przetrwania napoje i jedzenie. Do 2010 baza ta mieściła się w baraku przy kościele na ul. Poznańskiej, po zburzeniu baraku została przeniesiona do CFM Studnia.

Kreator stron internetowych - przetestuj